TOPLULUK UYARI SİSTEMLERİ

İletişim, her türlü acil durumlarda hayat kurtarmak ve yaralanmaları en aza indirmek için en kritik faktörlerden biridir.

İletişim, hem kasırga, fırtına, sel, tsunamiler gibi doğal olaylardan hem de insanların yaptığı kazalardan ve tehlikeli durumlardan kaynaklanan durumlarda hayat kurtarmak ve yaralanmaları en aza indirmek için en kritik faktörlerden biridir. Etkili ve verimli duyuru sistemleri hazırlıklı olma ve planlama bakımından önemli alarm ve uyarı yetenekleri kazandırır.

Çözümler, yüksek güçlü dış mekan hoparlörlerinden eşzamanlı telefon, e-posta, internet ve sesli / görsel duyurular ile tamamen entegre edilmiş kapsamlı bölgesel alarmlara kadar uzanır. SEDES, Ulusal Güvenlik ve Federal Acil Durum Yönetim Birliği düzenlemelerine uyum sağlayarak toplulukların acil durum planlaması, yanıt ve hazırlık hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.