Hava Navigasyon Hizmeti Sağlayıcıları

ANSP ve CAA

Hava Navigasyon Hizmet Sağlayıcılar (ANSP) insan ve malların havada güvenli ve verimli bir şekilde taşınmasından sorumludur. Sivil Havacılık Daireleri (CAA) havacılıkla ilgili tüm hususları denetleyen ve düzenleyen kamu kuruluşlarıdır.

Uçuş trafiği büyüdükçe zorluklar da artmaktadır. ATM’de 60 yılı aşkın tecrübesiyle Frequentis Hava Navigasyon Hizmet Sağlayıcılar ile Sivil Havacılık Dairelerinin ihtiyaçlarına ilişkin derin bir anlayışla birlikte dünya çapında bu kurumlarla proje ve teşebbüslerde çalışmanın getirdiği engin bir deneyime sahiptir.

Frequentis’in ATM portföyü bu özel zorlukları hedef alan çözümler sağlamak için bu alandaki ustalık, teknik uzmanlık ve proje yönetim deneyiminden güç alıyor.

Portföy şunları kapsar;

Ses li Haberleşme

• VCS 3020X

• Smart 3020X

• Pure 3020

• Yedekleme Sistemleri

Ağlar & Altyapı

• Ağ düğümleri ve geçit bilgisayarları

• AFTN ve AMHS idaresi

• Radar veri ağı

• Ağ tasarımı ve hizmetleri

Kayıt, Günlük Tutma ve Soruşturma

• DIVOS 3log

Hava Trafik Kontrol ve Otomasyon

• Kule uçuş verisi işleme

• Elektronik uçuş şeridi idare sistemi

• Havaalanı/pist durumu d ve Navigasyon yardımı

• Meteorolojik gösterge

• ATIS/Volmet

• Tümleşik Kontrolör Çalışma Pozisyonları (iCWP)

• Anahtar Teslim Kule Sistemleri

• Uzak Kule/Acil Durum Çözümleri

Hava Bilgi Yönetimi (AIM)

• AIM ürün takımı

• AIXM Veri Yönetimi

• NOTAM ve METEO yönetimi

• Elektronik ve baskı AIP yayınları

• Sayısal GIS grafik çözümleri

Hava Mesajlaşma

• AFTN ve AMHS idaresi

• smartFPLconverter

 

Frequentis ANSP şirketlerinin;

• hava kullanımı arttıkça güvenlik seviyelerini artırmaları;

• Kamu kaynakları sürekli olarak dikkatle incelenirken verimliliklerini artırmaları ve masraflarını düşürmeleri;

• NextGen ve SESAR gibi girişimlerin etkisi de dahil olmak üzere ATM operatörleri arasında büyüyen uluslararasılaşma ve işbirliği adapte olmaları;

• Bir yandan sürekli değişen bir işletim ortamına adapte olma esnekliğini korurken diğer yandan sistemleri, veri kaynaklarını ve haberleşme yollarını entegre etmeleri;

• IP-tabanlı sistemler gibi modern, uygun bütçeli çözümlere sorunsuz şekilde geçerken hem eski hem de yeni teknoloji yatırımlarını korumaları gerektiğini anlamaktadır.

Frequentis kendini, çözümleri ve hizmetleri hem bugünün hem de yarının sorunlarını çözen uzun vadeli bir ortak olarak görüyor.

Frequentis çözümleri,  ATM portföyümüzün bağımsız elemanları veya bir tümleşik Frequentis çözümü ya da Frequentis’in projelerini ve teknolojik uzmanlığını tarafsız entegrasyon ve proje yönetim hizmetleri sağlamak için kullandığı bir tümleşik çok-satıcılı çözüm olabilir.

Bu çözümler lider ürünlerimizle başlıyor: sesli haberleşme sistemleri. Dünya çapında 16,000’i aşkın pozisyonda çalışan ATC operatörleri teknolojimize güvenerek bizi dünyanın önde gelen tedarikçisi haline getiriyor.

Küçük bağımsız kontrol kulelerinden en geniş ağa sahip ATM merkezlerine kadar her ölçekten ATM operasyonu için haberleşme çözümleri sağlıyoruz.

Ana sesli haberleşme sistemlerimiz VCS 3020X sistemi etrafında inşa edilmiş olup kanıtlanmış bileşenleri ve yüksek sezgili kullanıcı arayüzleriyle en çağdaş tasarımla teknolojiyi birleştiriyor. Sonuç ise her bir ANSP’nin ihtiyaçlarına tamamen uygun şekilde özelleştirilmiş, toplam mülkiyet maliyeti düşük, güvenliği yüksek ve ölçek veya işletim ihtiyaçlarında ilerideki değişikliklere uyum esnekliğini koruyan verimli bir sistem.

Sesli haberleşme sistemlerimiz bir ağ çözümleri ve hizmetleri portföyü tamamlanıyor. Ayrı tesisleri, veri kaynaklarını, haberleşme kanallarını, son-kullanıcı cihazlarını ve insanları ortak bir çalışma ortamında birbirlerine bağlayan ve entegre eden ağ yaklaşımlarımız çağdaş ATM’ler için hayati bir önem taşıyor.

Frequentis ağ çözümleri, eski ve üçüncü taraf ekipman ve sistemleri gerektikçe entegre etmesiyle çağdaş ATM sistemlerine bütçeye uygun ve güvenli bir geçiş sağlıyor.

Ağlarımız teknolojiler, ihtiyaçlar ve standartlar değiştikçe ortaya çıkan entegrasyon ve geçiş sorunlarının – bu ister IP-tabanlı sistemlere geçiş, ister telsiz ekipmanlarını esnek ve güvenli bir ağ içerisinde bağlamak veya radar verisi sağlamak ya da AFTN’den AMHS’ye geçişi sağlamak olsun – cevabıdır.

Ancak başarılı bir ATM bugün doğru veri ve eylem kararına güvenirken, bu veri ve kararların kaydedilmesi ve izlenmesine de gereksinimi vardır. Bu (sırf) resmi güvenlik mevzuatlarına uyulmasıyla ilgili değildir. Eğitmenler, analistler ve müfettişlerin de eylem alınabilir veri kayıtlarına hızlı ve sezgisel erişimleri olması gerekir.

DIVOS 3log, bu kesin ATM ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış son teknoloji kayıt çözümümüzdür.  Ölçeklenebilirlik, esneklik, kullanılabilirlik ve güvenlik için inşa edilen bu sistem her ölçekten tesise kolayca entegre olarak muazzam sayıdaki olası kanallar üzerinden geniş bir veri ve medya dizisi kaydeder.

Elbette, entegrasyon ve ağ oluşturmanın güvenlik ve verimlilik faydaları bilginin operatörlerin karar alması ve hızlı ve doğru şekilde harekete geçmesine olanak veren araçlar kullanarak derlenmesi, sunulması ve iletilmesine bağlıdır.

Frequentis, bilgiyi kullanıcılar için en etkili ve güvenli yolla teslim eden, gösteren ve dağıtan özelleştirilebilir bilgi sistemleri ile otomasyon araçları sunuyor.

Çoklu girdi ve gösterge cihazları, göstergenin kontrolü ile bilgi ve verinin yönetimini operatöre vererek durumsal farkındalığı artıran ve insan hatasını azaltan standart bir kullanıcı arayüzü ile değiştirildi.

Bu bilgi yönetim ve otomasyon araçları kontrolü yine ATM tesisleri ile kontrolörlere veriyor ve modüler bir yaklaşım bunların birbirleriyle ve diğer üçüncü taraf ürünlerle sorunsuzca entegre olmasına izin veriyor.